Clicky

AFFETMEK

Halk arasında neden affetmek büyüklüktür denir? Hiç düşünmüş müydünüz?

Haklı olduğu halde affetmek; Yüce Allah’a ait bir vasıftır, ahlaktır. Haklı olduğu halde affeden bir kişi de ilahî ahlak ile ahlaklanmış olur. Allah’ın Afüv, Ğafur, Mecid, Aziz Esma’larının tecellisine mazhar olur; Kebir, Azîm Esmalarına âyinelik eder. Hem Hakk katında hem de halk arasında makamı yükseltilir. İşte bu yüzden affetmek büyüklüktür. Haklı olduğu halde affeden, nefsinin ramına Hakk’ın hatırını kaldırır, tutup kaldırdığı Hakk ile beraber tutulup kaldırılır. Affetmek aynı zamanda bir tevazu göstergesidir ve tevazu sahibini Allah yükseltir.

Affeden kişinin, ilahî ahlak ile ahlaklanmanın yanında ikinci bir kazancı ise vesileliktir (nûrun alâ nûr). Karşısındaki kişinin nisyan kutbundan sıyrılıp, kusurunu görüp, hatasını anlayıp üns kutbuna gelmesine vesile olabilir (nardan, nûra dönüşüm). Affetmek; geçmişi değiştirmez, geleceği değiştirir.

Affetmek, aynı zamanda zulme girmeme muştusunu da barındırıyor. Zira mukabele-i bilmisil kaide-i zâlimanesi ile amel edilmemiş oluyor (aynı zâlimane davranışla karşı tarafa mukabele etmek).

Taraflardan biri affetmezse, her iki tarafta şeytana hizmet ediyor. Bir nevi şeytanileşmek olabiliyor.

Affetmek ile ilgili Kuş Sütleri

  • En muzaffer kumandan, nefsine yapılan fenalığı hoş görebilen insandır.
  • Ey intikamcı, sen affetmesen de ben seni affediyorum.
  • Sen affedilmeyi ne kadar seviyorsun.. Affetmeyi de öyle çok sevsene!..  Cenâb-ı AFÜV affettiklerini ne ikab eder ne de cezalandırır… Belki sevindirecektir.
  • Dostum olan, benim kusurlarıma, falsolarıma benden daha çok müsamahakârdır. Hatalı davranışlarımı hoş görüyor, zarar versem de affediyor, bağışlıyor, hakkını helal ediyor.
  • İlân-ı isyan etmeyen her günahkâr için affedilmek ümidi vardır.
  • Helalleşen tarafların hak ve alacakları kaybolmaz, ecir olarak sonra bulacaklardır.
  • İnsanlardan anladım ki, kolay kolay affetmiyorlar.. Haklı oldukları sebeplerde affetmek ve helalleşmek onlara çok zor geliyor.. Bu durum Rabb’imizin ne büyük bir affedici, merhamet sahibi olduğunu gösteriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir