Clicky

Ahmed İhsan Genç

Kendisini asker arkadaşım Ersin Hislioğlu vasıtasıyla tanıdım. Daha sonra damadı Halit Akyol ile de belli bir süre yakın temasımız oldu. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Ahmed İhsan kısa adını kullanan üstat, ilimde ve tefekkürde çok mesafeler almış düşünen bir insan.

Bu milletin meselelerine kafa yoran fedakâr bir mütefekkir. Özellikle gençler onun ilgi alanına girmektedir. Yaşıtı olan insanlarla eski günleri eleyip hatıralarla avunarak yâd etmekten çok sürekli gençlerin eğitimi ve manevi gelişmeleri için gayret içindedir. Gençleri bir şeyleri yanlış yapan, sürekli kusurlar içinde öğrenmeye muhtaç cahiller gibi görmez. Birlikte düşünmeye, tefekkür etmeye, akletmeye davetler yapar. Gençlere şahsiyetli davranır. Onları küçük düşüren hiçbir davranışta bulunmaz. Ahmed İhsan Genç ile beraber olan insanlar ondan hem ilim öğrenirler, hem tefekkür burcuna nasıl tırmanıldığını görürler hem de ondan hal alırlar. Kısacası Ahmet İhsan Genç Üstadımız her haliyle örnek teşkil eder etrafındaki insanlar için. Uzun seneler evvel Göztepe’deki evinde Pazar günleri yaptığı sohbetlerden/derslerden birine iştirak etmiştim. Orada da gençlerin fazla oluşu ilk dikkat çeken şeylerdendi. Bu gençler “kuru kalabalık” türünden değillerdi. Onlar Ahmed İhsan Genç’te ne bulduklarının farkında olan insanlardı. Ve bu buldukları şeyin de kıymetini gayet iyi bildiklerini o gün gözlemlemiştim. Bu müşahedemin doğruluğunu yine bu gençlerin İhsan Vakfı’nı kurdukları haberini aldığımda gördüm. 

Ahmed İhsan Ağabey uzun konuşmalar yapmaz, pek kısa ama tesirli konuşur. Hitabeti çok güçlüdür. Kullandığı kelimeler çok itina ile seçilmiştir ve gerçekten manasını tam anlamıyla yüklenmiştir. Kurusıkı değildir yani. Sahicidir kelimeleri cümleleri. İlişkilerinde, dostluklarında derinlik arar. Çünkü kendisi her zaman değecek konularla ve kişilerle alakadar olur. İletişimi derindir ve derinlik arar. Görünenin ötesindeki anlamları avlamak peşindedir daima. Kusmukla işi olmaz, her zaman verdiği “Kuş Sütü”dür. Hazmedilmiş, arıtılmış, damıtılmış, rafine edilmiş bilgiler sunar dostlarına. 

Mektup onun dünyasında önemlidir. Gerekli gördüğü konularda dava arkadaşlarına, dostlarına, kardeşlerine mektuplar yazar. Aslına bakarsanız adı mektuptur ama her birisi üzerinde düşünülmüş, çalışılmış bir makaledir. Mektup sıcaklığında verildiğinden mesajı muhatabına daha sevimli verilmiş olur. Bu mektuplara www.ahmedihsan.com adresinden ulaşılabilir. Bu adreste neşredilmeye başlanacak. Umarım Ahmed İhsan Genç’in bugüne kadar yazdığı mektupları burada bulmak mümkün olur. İnşallah yine “Mektubat-ı Ahmed İhsan” olan bu yazıları bir kitap halinde bulma imkânına kavuşuruz.[1] Ahmed İhsan Ağabey rüyalara da önem verir. Onların sırlı dilini çözmek konusunda mahirdir. Görünenin ve bilinenin ötesindeki öz bilgiye her zaman ulaşmak azmindedir. Sanırım semboller de onun için önemlidir ve ilgi alanına girer. Tanıyan herkes onun mütevazılığını bilir. Tebessümünün ardında gizlenen bilgi dağını tevazu ile perdelediğinden her zaman görememek mümkündür ama bunun için sadece beş dakika sohbet etmek yeterlidir. Arkadaki ilim tüm heybetiyle görünüverir ama “Kuş Sütü” kıvamında olduğu için kişiyi ezmez. Hayatının ana ekseninde Nur risaleleri vardır. Tefekkürünün nirengi noktası buradadır. İlk gördüğümde fark ettiğim şey, ezbere dayanan klasik söylemden uzak bir risale anlama cehdinin tüm ömrüne yayılmış olmasıydı. Diğer ilimleri de dikkate alan ve bu alanlarda yapılan tetkiklerle NURUN dersini aklımızın önüne sermesi dikkate şayandır. Daha okuduğu ilk paragrafta farklı bir üslup ile muhatap olduğunuzu fark edersiniz. Bu böyledir ama onun bu konuda bir iddia ile ortaya çıktığına şahit olmadım. İstenen yerde gerektiği kadar konuşan ama çoğu yerde de “dinleyici” olmayı becerebilen bir mahviyet insanıdır. Göztepe Çemenzar’da bir akşam dersinde kendisini dinlemiştim. Dinlediğim yüzlerce dersten bir iz kalmayan hafızamda o dersin kaydı tap taze durur. Orada şunu anlatmıştı söze ehil olmak konusunda; “Farz ve vacibin dışındaki hususlar emir sigası ile söylenmemelidir. Bunları da ehil olanlar uygun şekilde ve uygun zamanda söylemelidir.” Herkes için önemli olduğuna inanırım bu bilginin… 

Ahmed İhsan Genç ile Üsküdar FM’de Yayın Yönetmeni olduğum dönemde birlikte radyo programları yaptık. Programımızın adı “İrfan Sofrası” idi. Çok güzel konulara temas ediliyordu bu programda. Dinleyicinin ilgi gösterip telefon ile katıldığı ve sorular sorabildiği yararlı bir program idi İrfan Sofrası. Burada Ahmed İhsan Üstadın irfanından kısmetimiz ve liyakatimiz kadar istifade etmeye çalışırdık dinleyicilerimizle birlikte. Kendi imkânları ile gelir programa katılır ve yine aynı sessizlik ile ayrılır giderdi. Alayişi seven bir insan değil Ahmed İhsan Genç. Vaktiyle Milli Gazete’nin yazar kadrosunda yer almıştı. Kalemi güçlü bir yazar olduğundan sanırım orada da aynı etkiyi sağlamıştır. Ben hala Ahmed İhsan Genç üstadımızın neden yeterince değerlendirilip istifade edilmediği konusuna makul bir açıklama getirebilmiş değilim. Üsküdar FM’de olduğum dönemde bunu yapmaya çalıştım ama neden başka mecralarda kendisinden istifade edilmediğine üzülürüm. Kendisi talepkâr değildir ama talebi de geri çevirmez. Yakın arkadaşları parlamento ve diğer önemli yerlerde mevki sahibidirler, Ahmed İhsan onlarla teşrik-i mesaisini çok sıcak sürdürür ama kimseden bir imkân da istemez. Eğer arzu etseydi çok rahatlıkla onu mecliste görmek mümkün olabilirdi.[2] Üsküdar FM olarak Bursa’ya bir gezi düzenlemiştik. Otobüsümüz Yalova’dan sonra yokuş çıkarken motor arızası yapınca tamir sırasında herkes inmiş, oradaki bahçede ağaçların altında beklenmişti. Burada yine kitaplarından tanıdığımız İsmail Mutlu hoca ve diğer dinleyicilerimizle uzunca sohbetleri olmuştu. Hizmetle yoğrulmuş, kendisinden yeterince istifade edilen, Kuş Sütünü sunmaya devam edeceği nur dolu uzun bir ömür diliyorum.[3]

*Uğur Canbolat, 1966 yılı Yozgat doğumludur. Ülke TV ve Üsküdar Üniversitesinde programlar yapmaktadır. Uzun yıllar TV’lerde psikoloji programı yapımcı ve sunucusu olarak çalışmıştır. Halen Ülke TV ve Üsküdar Üniversitesi Televizyonu’nda program yapmaktadır. Aynı zamanda “Psikohayat” dergisinin genel koordinatörüdür. Gerçek Âlim, Gerçek Âşık Halûk Nurbaki, Portreler, Psikoloji Konuşmaları, Hikâyeler Hep Yarım, Geldim Ama Yoktun, Aklımda Olduğun Aklında Olsun adıyla yayınlanmış beş kitabı vardır.


[1] Yazarın bu temennisi gerçekleşmiştir. Zinde Yayınları’ndan “Ahmed İhsan Genç’ten Açık Mektuplar” ismiyle basılan, 210 mektup ve 552 sayfadan oluşan kitaba online kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Yazarın kitapla ilgili makalesine ulaşmak için: https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/ahmed-ihsan-gencten-acik-mektuplar/643456

[2] Bu yazının 2007 yılında kaleme alındığı nazara alınmalıdır.

[3] Ahmed İhsan Genç 19.02.2020 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir