Clicky

El Özrü Minni (Kusur benimdir)

EL ÖZRÜ MİNNİ – العذر منى (Kusur bendendir, benimdir)

Mücerrep ve müessir, acayip bir iksir gibi yudumlamak istedim, “el özrü minni.”

Bütün yaralarımı birden iyileştirecek keskin şifalar gibi, “el özrü minni.”

Acısını zevkle içimde duyup içime içime soktuğum derman gibi, “el özrü minni.”

Hayat ey hayat, bana öyle bir serap ver ki hakikatten hakiki olsun, “el özrü minni.”

Ötelerin dizinin dibinde kendimden geçerek sayıkladığım tesbihim olsun, “el özrü minni.”

Nefsim ey nefsim, seni aşağıladığım en dipte irtifa bulduğun söz olsun, “el özrü minni.”

Her şeye “temiz kâğıdı” yazmak isteyen kararmış kalbime bir arınma olsun, “el özrü minni.”

Dillerin söyleyip gözlerin gördüğü, gönüllerin yaşadığı ne varsa içinde bulduğum, “el özrü minni.”

Varlığı var etmenin, yokluğu yok etmenin bir hiçlik sessizliğinin kuşattığı içimdeki ritim, “el özrü minni.”

Her ecram ve bütün ecsam, küçük büyük dünyamda temize çıkarmak, onları temyiz ve tathir etmek için “el özrü minni.”

Dalgalanan deryaların yüzündeki süprüntülerin bertaraf edilmesi için, “el özrü minni.”

Bulutlanan semaların yüzünde parıldayan güneşlerin dumanlarının silinip süpürülmesi için, “el özrü minni.”

Bütün kusurların kaynağına bağışlayıcı havletin ve affettirici hatvenin seğirtmesi için, “el özrü minni.”

Kararan cürümlerin, koyulaşan günahların, çoğalan suçların itiraf dilekçesi, “el özrü minni.”

Dünya dolusu belalar, ahiret dolusu ümitler ve insan bir cılız mahlûk. Cirmi küçük cürmü büyük, “el özrü minni.”

Ben düzelirsem her şey düzelir, ben doğrulursam her şey, herkes doğrulur ve ben yamuksam da herkes doğrudur, “el özrü minni.”

Ne yaz ne bahar ne kış ne de sonsuz bir mevsim bana beni anlatacak bir nesim, “el özrü minni.”

Hidayet Allah’ın ihdası, iman Rahmanın itâsı, Hikmet Hakîmin ilkâsı be hey sersem söyle, “el özrü minni.”

Hakikat bezminin cürm-ü meşhud mücrim ve maznunu, kıymet bilmez kuşağının haydutu, “el özrü minni.”

Suçun sabit, hükmün kati, infaz olacak sehpa hazır, Ey bütün suçları bağışlayan, “el özrü minni.”

Kötülükler bununla yok olur, bununla kaybolur, şerler bununla kalb olur, tebdil olur, “el özrü minni.”

Her nefis ölümü tadacaktır kaziyesine ölmeden önce ölün mukabelesi “el özrü minni.”

İlim bir nokta idi, idrak onu tutamadı, çoğalttı cahiller. Sonsuz cehaletim namına, “el özrü minni.”

Benim ilk ve en büyük suçum vahdetten kopmaktı, kesretin dalaletine ve girdabına karşı, “el özrü minni.”

Ey Yüce Rabbim! Beni aczimin sonsuzluğuna ulaştır, fakrımın nihayetsizliğine yükselt, “el özrü minni.”

İnsanlığım adına en keskin, en kâmil, en kısa yol, “el özrü minni.”

Sorumluyum Allah’ım yapıp ettiklerimden, bilip bilmediklerimden, yapamadıklarımdan, edemediklerimden, “el özrü minni.”

Sorumluyum bütün yapılamayan, edilemeyenden, sorumluyum, sorunluyum, “el özrü minni.”

Varsam ve insansam, aczimle cüz, kullukla külsem, cüzi ve külli bir ricam, “el özrü minni.”

Her şeyin ve her neyin bendeki hakkına bakarak söylediğim iç burkuntusu, “el özrü minni.”

Sahip olma ihtirasının, üstünlük hırsıyla katlandığı uçta kendimi teslim ettiğim huzur kelimesi, “el özrü minni.”

Ben ben diyen dünyada ben diyeceğim yegâne sığınak olan kaçış ve kurtuluş cümlesi, “el özrü minni.”

Kötülük namına ne varsa üstüme aldığım ve kendimde yok etmek için söylediğim, “el özrü minni.”

Bütün hakları, hukukları gözeterek nefsime biçtiğim rolün tam karşılığı “el özrü minni.”

Tevbe, tam bir istiğfar ve esbabdan istiğna ile kâmil bir teslimiyetle, tevhid ederek bütün zerrelerimle, “el özrü minni.”

Nefsime zulmettim, zulmümü arşa ilan ettim, itiraf ettim. Meded ya Gaffar, Meded ya Tevvab… “el özrü minni.”

Kimseyi incitmedim, kimseye zarar vermedim fakat büyük cinayetler işledim, “el özrü minni.”

Kendime ettiğim kendim için. Arayıp durduğu ben ki benlikten kurtuluş cümlemdir, “el özrü minni.”

Her şey onun ilminde, her iş onun nezdinde biz sadece özürlü ve kusurlularız, “el özrü minni.”

Bütün bilmeklerden sağıldım, bütün ilmeklerden sıyrıldım, tam bir sağlam ipe sarıldım, “el özrü minni.”

Aklımı kullandım, en üstün akla dayandım ve en sarsılmaz, en muhkem irade ifadesi, “el özrü minni.”

Tenzih ve tesbih ederim yüce zatını, teberri ederim kusurdan esma, sıfat ve şuunatını, “el özrü minni.””

Kışırımı bıraktım, özüme selam durdum. Serpilip yeşereyim, ışığım, havam, toprağım, suyum “el özrü minni.”

Kazanmak bazen kaybetmekte, kazanırken kaybedenlere inat “el özrü minni.”

Bütün özürlerimi, af taleplerimi, bağışlanma dileklerimi, yalvarmalarımı, yakarmalarımı içine doldurduğum söz “el özrü minni.”

Arınmanın ve temizlenmenin en duru, en berrak, en açık ve en saf halini ifade için binlerce kez “el özrü minni”

Cürmüm ceza oldu, cismim fena oldu, Ey yüceler yücesi, beni varlığının Nuruyla yıka ve ruhumun özüne söylet, “el özrü minni”

Hayat uçtu gitti, varlık göçtü gitti, Sensin tek ve yekta, bütün tevbe ve itiraflarımı kabul buyur, “el özrü minni”

Nimet seni bilmek, cennet seni tanımak, varlık seni bulmak, bütün taleplerime yekûn çektim, “el özrü minni”

Tesbih sana, tahmid sana, tekbir sana… Evvelsin, ahirsin, zahirsin, batınsın… Her şeye kâfisin… “el özrü minni”

Rabbüssemavati ve rabbülarzın, seni tarif ve tavsifte acz ediyorum. Sen seni en iyi bilensin, “el özrü minni”

Dualarım sana ulaşan her şeyim. İsteklerim, ihtiyaçlarım, imdatlarım yalnız sanadır. Bende kalan “el özrü minni” 

Duama dua ettim, tevbeme tevbe. Bütün varlığımla niyazım, “el özrü minni”

                                                                                                                                                            ÇEKMEKÖY / 07.06.2021

One thought on “El Özrü Minni (Kusur benimdir)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir