Clicky

Hac Tebriği

Müjde! Cenab-ı Hak kapalı olan yolları açtı, hacılara hac yolu açıldı. Bu sene yaklaşık bir milyon kişi Hac yapma imkanına kavuşurken, Türkiye’den de 37.700 kişi hac yapabilecek. Tabi ki umre ziyaretleri de başlıyor.

Bu güzel ve müjdeli habere binaen, şu an hazırlığını yaptığımız Ahmed İhsan Genç Ağabey’in yeni basılacak Kuş Sütü kitabından hac ile ilgili bir kaç Kuş Sütü nüktesini sizlerle paylaşıyoruz.

Allahu Teala (c.c.) tüm hacılarımızın haclarını kolaylaştırsın, imkanı olmayanlara imkan versin, kurası çıkmayanlara tez zamanda nasip etsin. Amin!

Hac İle İlgili Kuş Sütleri

 • Hac vazifesi servet,  sağlık, erginlik şartlarının oluşmasıyla (sefer halinde) yol emniyetinin de bulunması, rahatlığına bağlı olarak Rabb’imizin mü’min ve mü’minelere, müslim ve müslimelere emir ve teklif buyurduğu farz-ı ayn olan en büyük bir merasimdir… Azamet sahibi İlah’ımızın, kulunu kendisine yakınlaşması için çok ikramlı bir davetidir… Bu davetin kıymetini takdirden (kullar olarak) itiraf ederim ki çok aciz kalıyoruz. Hac vazifesinin ifası kadar, insanı bu ubudiyeti yerine getirdikten sonra, fıtratındaki beşeri kazuratla kirlenmemiş bir hale döndüren hiçbir ibadet yoktur. Allah bize imkânlarını yaratarak, çok çok nasip etsin. (21.06.2011)
 • Her hacı niyetiyle büyük bir harem dairesine girer. Artık menasik-i hac olan vazifelerini bitirinceye kadar bu büyük haremde saygılı bir kulluk içindedir… Bir değişik ifadeyle sanki daimi bir namaz halindedir. Bu özel şartlara bağlı namazın, selam verilmesine benzeyen iş ise vazifelerinin tamamlandıktan sonra Rabb’isine minnettarlık ile yapacağı duadır. (21.06.2011)
 • Hac gibi, İslam şartlarından en büyük bir vazifeyi tamamlayabilmiş bir hacı, içinde bir tereddüd, bir endişesi bulunmaksızın Allah’a olan itimadıyla “Ben artık anamdan doğduğum gibiyim, yeni bir kulluk hayatına başlıyorum” diyebilir. (21.06.2011)                                                                                                   
 • Hac yapabilenler, kesinlikle yalnız davetli kimselerden değil davete seve seve katılmış  (ilmi ifadesiyle)   icabetli kimselerdir. Bu icabetlerinden hiç şüphe edilmesin ki, her türlü ikrama hak kazanmış, mazhar olmuşlardır.  (21.06.2011)  
 • Farz vazifesini yerine getiren mü’min hacılar ve mümine hâceler, böyle bir nimetden dolayı Rab’lerinden razı memnun olarak, tekrar tekrar hac edebilmeyi Allah’a yalvararak isterler. (21.06.2011)         
 • Uşşakın, her namazda teveccüh ettiği Beytullahın, (yüce ruh sahipleri için) ömürleri boyunca gözlerinin önünde bulunması bir vecibe gibidir. (21.06.2011)  
 • İmanım “Hacer-ül Esved”e tevdi edilmiş, gözyaşlarım “ARAFAT”a serpilmiş. Duâlarım “Cebel-i Rahme”den Rahmet “ARŞ”ına yükselmiş. Salât ve selâmım “Ravza-i Pâk”de toplanmış. Rûhum “Beyt-i Muazzam”a girmiş olsa da yine âcizim… Yine  kulluğum devam ediyor.
 • O kimdir ki, “Allah’ım, beytinin kapısını bana aç” diye ısrarla yalvarıyor.. Sahib-i beyt onu aziz bir misafir olarak davet eder, taltif eder. (Mekke, 18.01.2005)
 • Beyt-i ilahinin (pek zahir bir mucize olsa da) azametinin, idrakin fevkinde olduğunu aczimle itiraf ederim. (Mekke-i Mükerreme 18.01.2005)
 • Beytullah nurdan bir ağaçtır, yeryüzünü dolduran umum mescitler onun dallarıdır. (28.12.2004)
 • Yüksek ruhların cazibesinin, Beytullahın şiddet-i cezbesine bir küçük nümûnecik olabileceğini düşünebiliriz. (Mekke-i Mükerreme 18.01.2005)
 • Bugünlerde Mekke’deyim.. Beytullahın ziyaretçileri görüyorlar. Kudsiliğin bu müstesna merkezinde yıllardır (tahrip tamir) şeklinde büyük inşaatlar var.. Bu yapılanla mukaddesat ve manevi güzellik yıpratılıyor.. Şeddadi yapılar Harem-i Şerifi gölgeleyip gizliyor.. Yapılan her şey O’nu ikinci plana düşürüyor.. Batı dünyasının kötü taklitçileri eliyle Haremeyn-i Şerifeyn ruhani olan gaye-i aksasından (adeta) koparılıyor. Ziyaretçiler de öylesine gafil hareket ediyorlar. Gelenlerden küçümsenmeyecek kısmı mübarek makamlara birer turist gibi, ellerinde suret ve ses kayıt cihazlarıyla girip çıkıyorlar. (09.04.2014)

Kuş Sütü / Ahmed İhsan Genç

Beytullah, hidâyet ehlinin cazibe merkezidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir