Clicky

Nur Dersi Yapanlara Tavsiyeler

Yıllarını Risale-i Nur derslerine vermiş, bu yolda sayısız genç yetiştiren Ahmed İhsan Genç’ten Risale-i Nur dersi yapanlara çok kıymetli tavsiyeler ve ikazlar:

NUR DERSİ YAPANLARA TAVSİYELER

Esselamu Aleykum,

Değerli Kardeşlerim, Nurlardan ders yapacak kıymetli kardeşlerime derslerle ilgili bir kısım tavsiyelerimi şöylece sıralıyorum:

 • Kardeşlerimizin aynı ders halkalarında periyotlu derslerde ders kitabından takip etmek, mesela SÖZLER okunuyorsa asıl ağırlıklı dersi geldiği sıradan yapmak…
 • Ders halkasında ağırlıklı dersten arta kalan zamanda yeni iştirak edenlerin durumuna göre ders yapmak…
 • Derslerden açıklama ihtiyacını mümkün oldukça risaleler içinden… Bazen lahikalardan açıklama yapmak hususunda yardım almak…
 • Nurlar, Kur’an-ı Hakîmin hakikatli manaları, manevi mucize suretindeki tefsir olmasından sığ malumatlarla, (medrese tahsili olan ilim sahibi hocaların da) onu izah konusunda ileri atılmaları çok riskli olabilir.
 • Nurların tarzında teşvişe sebep olmadan, tam bir ihata ile şerh ve izah yapabilmek büyük bir mes’eledir. Belki bizim gibi acemi insanların, avamdan kimselerin şiddetle sakınması lazım…
 • Nurların dershane derslerinde hoca sıfatlı kimseler tarafından ilgisiz konularla, yakışıksız temsillerle, mizansız surette şerhler, izahlar yapıldığına bazen rastlardım.. “Ah!.. Ne olurdu bu muhteremler nurlardan doğrudan okumakla kanaat etselerdi” derdim.
 • Dersler yapılırken o dersin kürsüsünü NURLARA vermek lazım..
 • Dersleri çoğunlukla Üstadımızın yüksek ruhu belki mübarek merhum Ağabeylerin ruhlarıyla, meleklerle beraber, belki muazzez, mübeccel Ruh-u Nebi aleyhisselamın da teşrifleriyle takip edebilmeleri ihtimalini mülahaza etmeli…
 • NURLAR dersinde kitaba sadık kalındıkça din ile iman ile KUR’AN ile sünnet ile mütenakız tek bir nokta bulunmayacaktır. Asla hudud-u İSLAM zorlanmayacaktır.
 • NURLAR dersinde özel ders yapacak arkadaşlar başka dershanelerden, ders halkalarından birilerini çekmeye çalışmasınlar; ayıptır, hasede, çekişmeye, fitneye sebep olabilir..O cezb edilmek için uğraşılan kardeşe de her iki ders halkalarından iyi gözle bakılmaz.. Söz taşıdığı, fitne aleti olduğu zannıyla ona haksızlık edilir.
 • NURLARIN neşrinde, tebliğinde, revacında en muhtaçlara, habersiz olanlara yardımcı olmak daha çok faziletlidir. Tebliğ ve neşirde bu tarz hizmeti tercih etmek lazım..
 • Söz taşıyıcıları değersiz, ahmak kimselerdir. Cemaatler hayatında ittifaka, tesanüde büyük zarar verirler.. Zararlı mikroplara benzerler.. Bu hünerlerinden (!..) dolayı her gün daha çok değersizleşirler.
 • NURLARLA hizmet edecekler önce nefislerinden başlarlar. Sonra en yakınlarına ellerini uzatırlar.. Bu azim NURLAR mazide benzeri bulunmaz surette İRŞAD eder.. TERBİYE eder.. İntibah verir.. Yetiştirir.. Tekemmül ettirir.. NURLARIN şahs-ı manevîsinden istifadeler bir kısım zatlara (başlangıçta) kendisinden feyiz alınıyor zannıyla tevil edilir. Bu tevil yanlıştır, temlik yanlıştır.. Bu parlak tefeyyüz KUR’ANÎDİR.. Onun telemmüatından olan NURLARDAN aksediyor.. Ayna olmaya bakmalı.. Ayna olmak da çok kolay değil.. Nefis ve şeytan araya giriyorlar, gölge ediyorlar.
 • NURLAR dersinde bazen derse diz çökmüş bir kişi belki yüzler insanların gücünde o derse, NURLARA teveccüh edip muhatap olabilir.
 • Haddim olmayarak söyleyeyim; tek bir derste samimi arayış sahibi (ilahî istihdam suretinde) talebelik seviyesine ulaşabilir. Şahsen şahit olduklarım var…
 • NURLARLA hizmet edenler (İn ecriye illa alallah) müjdesini unutmasınlar.. Başka kimden ücret bekliyorlar?..
 • NURLAR hizmetinde  bulunan muhtelif saf teşkil eden zevat; dünküler ve bugün gördüklerimiz.. Yarın hizmet edecek evlatlarımız, ahfadımız, neslimiz ve bütün kardeşlerimiz çok kıymetli muhterem ve mübarek kimselerdir.. Sevdiğimiz kardeşlerimizdir.. İnşallah beraberce rıza-I ilahînin içindeyiz.
 • NURLAR dersinde bir kelebek gelir, başımız üstünde uçarsa bu misafirin kanat seslerini duyabilmeliyiz..
 • Kardeşlerimiz özel derslerine akrabalarını da davet etsinler.. Çocukları da ders dinlemeye alıştırmak lazım…
 • NURLAR dersinde rahmet ve şifa semadan iner.. Asrın hastası, yarı mecnun kimselere dersler çok faydalıdır.. Ders mekanları bir rehabilitasyon merkezi, her kardeş diğer kardeşin ilacı gibidir…
 • Bir insan aklıyla, şuuruyla derslerin dışına çıkmaz.. “Hayatımın sayısız güzelliklerinde derslerimin bir kısım pratik neticelerini görüyorum” diye düşünecektir, akılsızlık etmeyecektir.
 • NURLARI anlamak için dinlemek, okumak, dikkat, azim ve cehd etmek lazım… Okuyan veya dinleyenler için en kısa zamanda büyük inkişaflar başlar.. Bu inkişaflar iman.. İmanda tahkik.. İlm-i tevhidde ilerlemek.. İhlasta güçlenmek olacağından bunları keşif, keramet şekline sokulmamalı…
 • NURLAR hizmetinde ders kürsüsüne çıkmak his ve hevesi yerine manevî sofralarda bile başka kardeşleri ikramlamak kahramanlığı İHLAS sahiplerine yakışır bir fazilettir.
 • NURLAR dersinde bir kısım kardeşler büyük teveccühlere mazhar olabilir.. Nazarlar onun üzerinde toplanır.. Ona açıktan açığa “Sen çok ilim sahibisin.. Çok iyi yetiştin.. Dehrî bir alim gibisin.. Feyizlerinden çok istifade ediyoruz..” diyenlere karşı o kardeşimiz derunî haletiyle istiğfar etmeli, “ALLAH’ım (CC) bunlar mübalağa ediyorlar.. Bilmeyerek sevgilerin böyle izhar ediyorlar.. Ben yardımına muhtaç aciz bir kimseyim.. Haddimi bilirim.. Onları da bu zayıf kulunu da affet…” diye yalvarmalı.
 • NURLAR dersinde ders kürsüsünün çok büyük ehemmiyeti vardır. Derslerdeki nazarlar ve teveccühler (bihassa ders sırasında) ders yapan zata hedeflenebilir. Üzerinde teveccühler toplanan zat bunun neticesinde kendinin teveccüh makamındaki birisi zanneder ve bu teveccühleri kendinde tutmak ister.. Belki daha ileri giderek “Her ne kadar Üstadımız kendisini Risale-i NUR hizmetinin sırlı mahiyeti ve kemal-I ihlasın neticesi ve bilemeyeceğimiz bir kısım hakikatlerle merciiyyetten azletmiş olsa da ben şahsen istemeyerek, haberim olmadan merciiyyet makamında, belki şahs-ı manevînin bir vekili, nâibi, varisi, mümessili olarak bulunuyorum.. İhtiyarımla değildir…” demesi veya düşünmesi o kimseyi NUR HİZMETİNİN her şeyden feragat düsturundan, manevi  makamları da istememek azminden kaydırır.. O şahıs ve diğerleri için farklı bir meslek ortaya çıkabilir…Böyle durumlarda NURLAR hazinesinden alınanlar, başka sahalarda, şahsî emeller, manevî makamlar, kemaller için harcanmış olur.
 • Ağaçlar (fıtratları gereği) kendi dallarıyla büyürler.. Kendi çiçekleri ile cezbederler.. Kendi meyvelerini (Allah’ın izniyle) olgunlaştırırlar… Hiçbir ağaç başka ağaçların dallarını büyütmez, meyvelerini taşımaz.. Fıtratın bir güzel dersini anlamak lazım… Barekallah…
 • NURLARA tam bir intisap olursa onun rahmanî, ilhamî feyizlerinden öyle ikramlar hasıl olur ki faniyat içinde kedersiz bir cennet hayatı yaşanmaya başlar…
 • NURLAR rahmet-I KUR’ANİYEnin feyizlerinin asrî bir oluğudur.

Ahmed İhsan Genç

Dersler yapılırken o dersin kürsüsünü NURLARA vermek lazım..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir