Clicky

Cebrî Atalet Hallerinde İkram Edilen Lütuflar

Atalet; hareketsizlik, boş durmak, tembellik gibi manalara gelmektedir. Hareket etmek, insanın mühim ihtiyaçlarından birisidir. Başta kas…