Clicky

Mesnevî-i Şerif’te Dostluk

Âdem peygamber, nefis zevkine bir adım attı, cennetin başköşesinden ayrılma zinciri, boğazına geçti. Melek, Şeytandan kaçar…