Clicky

İnsanın Hayat Safhaları Üzerine Bir Tefekkür

Toprağın tohuma, rahmin çocuğa, belki dünyanın insana daralması rahmettendir. Kuş Sütü Kâinat kitabındaki varlık ve hadiseler…

Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle Ses

Dr. Hüseyin Işıldak Dr. Fatih Tufan Ses; hava, kara ya da sıvılardaki moleküllerde meydana gelen bir…

Cebrî Atalet Hallerinde İkram Edilen Lütuflar

Atalet; hareketsizlik, boş durmak, tembellik gibi manalara gelmektedir. Hareket etmek, insanın mühim ihtiyaçlarından birisidir. Başta kas…

Orucun Bazı Hikmetleri

Rabbimiz vücudumuzun çalışabilmesi ve yenilenebilmesi için farklı farklı lezzetlerde birçok gıda yaratmıştır. Bu gıdaları gördüğümüzde iştahımız…

Anne Sütü ve İhlas

İhlas, sözlükte “arınmak, saflaşmak, kurtulmak” mânasındaki hulûs/halâs kökünden türetilmiş olup “bir şeyi, içine karışmış ve değerini…

Fizikî ve Manevî Kalbimiz Üzerine

Bir kimse kalbinin kendisine açılmış bir kapısından içine girse, orada yüzlerce yıl seyahat etse, bütün mahallelerini…

Bizlere Her An Bahşedilen Enerji Kaynağı: ATP

DOÇ.DR. FATİH TUFAN “Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir…