Clicky

İnsanın Malikiyet Problemi

MUKADDEME “Şeriat-ı Münzele ve Şeriat-ı Fıtriye” başlıklı bir yazımda, Ahmed İhsan Genç Hoca’mızın bizlere yaptığı bir…

Şeriat-ı Münzele ve Şeriat-ı Fıtrîye

Ahmet Çetin “Kardeşler biliyor musunuz; biz iki şeriatla mes’ulüz” Kuş Sütü / ahmed ihsan genç Ahmed…

FARKIN FARKI

Ahmet Çetin “Temasül, tezadın sebebidir. Tenasüb, tesanüdün esasıdır Bediüzzaman Bir meyve, hangi ağaca semere olmuşsa en…