Clicky

İhlas Risalesi ve Önemi

Bediüzzaman Hazretleri’nin (r.a.) yazmış olduğu risaleler arasında “İhlas Risalesi” olarak da anılan 20 ve 21. Lemalar…

Talih Kuşu

Üzerine büyük bir nimet isabet eden kimseleri tarif etmek için “başına talih kuşu kondu” deriz. Ahir…

Hayatı Yöneten Kanunlar

Kanun ve nizamın olmadığı yerde kaos ve düzensizlik vardır. Küçük bir şehrin bile kanunları vardır. Örneğin…

Cevşen Duası ve Yuşa (a.s.)’ın Refakati

Cevşen-ül kebirde her bir ismullah için belki bin melek pervaz eder.. Onların huzuruyla vird edinen kimse…

Cumartesi Seli

Dairemiz Muhammedî, nuranî mütedahil dairelerden birisidir. Kuş Sütü Bugün günlerden cumartesi. Hafta sonu tatili. Hava güzel…

Üstadımızı Tanıyabilmek

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin kendi şahsiyeti, şahs-ı manevîsi ve Risale-i Nurlar’ın şahs-ı manevîsi ve dahi…

Nurları Tanıyalım

Karşımda güzel ciltlenmiş, tezyinli, pırıl pırıl bir kitap var… Çok zengin muhtevası var… Derin hakikatları cümlelerinde…

Gelen Gelmiş

Bir zamanlar gözüm kapıda kulağım seste idi… Meğerki gelen gelmiş, söylenecek söylenmiş… Yapılacak yapılmış, olacaklar olmuş……

Tevafuk

Zühdü Aslı arapça bir kelime olan “tevafuk” kelimesinin kökü “ve-fe-ka” harflerinden türemiş ve uyma, uygun olma,…

Toprak

Ey Güzel Dost, Kardeş ve Ağabey, Seni görmek ne güzel. Her gün biraz daha tekemmül ettiğini…