Clicky

SAKSI/GÜL (I)

Ahmet Feyzullah Özkul

Başlarken;

Besmele, hamdele, salvele ile…

Saksı, içindekine koruyucu, barındırıcı, ortam sağlayıcı ve hazırlayıcıdır. Kaplık ederek içinde saklar, sahip çıkar. Hem üstünde görünmesini sağlar. Beden ruha saksı, kelime manaya saksı, dünya da kocaman bir saksı değil mi? Risale-i Nurda geçtiği gibi Radyo kelimelere, seslere saksılık ettiği gibi yeryüzü de bahara saksılık etmektedir.

Bizim saksımızda da yaratanın en güzel sanatları olan çiçekleri ekip dikecek ve misafir edeceğiz. Onlarla tanışacak, konuşacak, bilinmez yanlarını ve gizli manalarını öğrenmeye çalışacağız. İlk olarak çiçeklerin sultanı gül ile başlıyoruz. Gül için söylenecek çok söz olduğu için belki bir iki yazı saksımızda kalabilir. Evet, hadi bakalım şimdi saksımızı çalıştıralım…😊

“Bu radyo makineciğinde ve mânevî kelimat çiçeklerine saksılık eden bu kapçıktaki bir avuç havanın gösterdikleri mu’cizât-ı kudretten bu hakikat anlaşılıyor ki, herbir zerre, Cenâb-ı Hakkı zâtıyla ve sıfâtıyla târif eder ve ispat eder.”

— Emirdağ Lahikası 2

“Mâlikü’l-Mülk-i Zü’l-Celâli ve’l-Cemâli ve’l-İkramın bârgâh-ı merhametine en lâtif bir tesbihi, en lâtif bir şevk içinde, gül gibi en lâtif bir yüzde takdim etmektir.”

— Yirmidördüncü Söz / Dördüncü Dal
  • Başta onunla başlamak adına Gül’ün ilk anlamı Efendimiz’dir. (Aleyhisselatüvesselam)  
  • Bülbül aşkını yanık olduğu güle sunar. Gülün bülbüle cemalini sergilemesi, bülbülün güle olan aşkı dillerde destan olmuştur.
  • Diken, Gül’ün varlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Dikensiz gül olmaz, ama gülün sevgisi kalbinde olanın eline diken batmasından acı duymaz. Dosta gül cemali, düşmana diken süngüsü.
  • Gülün kokusu elbette görüntüsü kadar güzeldir. O kokunun güzelliğini gübreden devşirmiş olması manidardır. Gübre üstünde gül olmak bir ikramdır, bir lütuftur. Gübre Güle bazen mikyas bazen medar olur. O yüzden haylazlardan hayırlılar çıkabileceği gibi hayırlıların hayırhahlığı haylazların şerrinde makes bulmuştur.
  • Bahçıvanlık hem ilim hem de irfan gereken zor zanaattır. Bir gül için nice dikenlere katlanır, çalılara dolanır, çamurlara girer. Yetiştirmesi bu kadar zor olan gül için bu emek hiç boşa gitmez. Zira bir gül bin zorluğu unutturur…
  • Sevgili, bir gül goncasıdır, tazeliği, güzelliği ve cazibesiyle gönülleri çalar. Açılmış bir gülü aşıklar seyretmeye doyamaz. Sevdası gül gibi içinde açtıkça onun içi de gülistan olur. Mecazi aşklar yalancı olsa da hakiki ve ilahi aşka düşenler sermest-i aşk olurlar.

Başta O’nunla başlamak adına Gül’ün ilk anlamı Efendimiz’dir. (Aleyhisselatüvesselam)  

  • Çiçeğin adı Gül’dür. Hem özel isimdir hem de çiçeklere verilen genel bir ad olmuştur. Çiçek deyince akla Gül gelir. Buda gönüllere taht kurmuş olmasından ve yaygın olarak bilinmesiyle sembol olmasındandır. Her güzellik Güzeller güzelini çağrıştırdığı gibi her çiçeğin güzelliği de gülü hatırlamadan olmaz.
  • Gülün bütün azaları dilden dile konu olmuştur. Yaprağı, goncası, rengi, kokusu, dalı, budağı, yabanisi, aşılısı, dikeni, ağacı, kökü, toprağı, gübresi. Mesela masallara girmiş bir Gül-i Sadberk vardır ki zirve bir temsili ifade eder. Pek çok esere de bu nam verilir. Bin yapraklı bir gül resmedilir.
  • Galiben Vedud isminin mazharıdır. Fakat cemal ve kemal parıltıları içinde sarılmış hüsün timsalidir. O yüzden bütün güzel sıfatlar onda ışıldar. Onda güzelliklerin her çeşidi bin bir cilve ile yüzünde parlar. O bir Habib-i Cemaldir, Mahbub-u Kemaldir. Ve bütün sevgililerin üstünde hakiki sevgi ve sevilesi şeyler onunla gönüllere düşer.
  • Gülün güzelliğinin büyüleyiciliği yanında mest eden kokusu ona başka bir cazibe katmakta. Bütün güzel kokulara esinti olan gül rayihası esans dünyasının ve koku aleminin önemli bir unsurudur. Efendimizin (Aleyhisselam) kokusunun gül kokusundan kinaye koku kullanılması hem tavsiye edilmiş hem de bir kültür olmuştur. ·         Gül, sevgilinin yüzüne, gamzeli gülüşüne, yaprak yaprak açılan çehresine, goncalanan gizemine ve tazeliğine işaret. Belki dile gelse bize neler söyleyecek bilinmez bir sırdır gül.

Devam edecek…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir