Clicky

İman

Saadetin sermayesi ALLAH’A İMAN, Habibullaha ittibadan (sünnetiyle
yaşamaktan) ibarettir.“Kerâmet-i uzma nedir?” diye sorsalar, “HİDAYET, istikamet ve sadâkat” diyeceğim.Rahman ve Rahîm Rabbim, hayatın ve mevtin güzelliğini İMANA tapulamıştır…


Ezanı, İMAN kulağı işitir.Kâmil aklın nuruyla İMAN nurunun tefriki mümkün değildir.Faziletlerin tasnifi yapılırsa sırada İMAN ve HİDAYET en öndedir.Taç giymeye en lâyık olan İMAN ve fazileti en yüksek olan kimsedir.Ehl-i İMANIM. Dilimde ikrarım var, lisanımda Cenâb-ı Alî’den hediye ZÜLFİKAR’ım var.İMANIN kemâli, velâyetin en bariz alâmetidir.Kemâl-i İMAN ve kemâl-i sıdk, kemâl-i teslimiyet ve kemâl-i istinadı
te’min eder. Böyle bir istinadın sahibi de hiç şeksiz bir velîdir.
Hayat, akıl, İMAN bütün nimetlerin önündedir.


One thought on “İman

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir