Clicky

Bizlere Her An Bahşedilen Enerji Kaynağı: ATP

DOÇ.DR. FATİH TUFAN

“Göklerde ve yerde bulunanlar,

(her şeyi) O’ndan isterler. O, her an

yeni bir ilâhî tasarruftadır.”

Rahman suresi 29. ayet

Vücudumuzun hayatî fonksiyonlarının devam edebilmesi için oksijen, su ve glikoz gibi birçok maddeye ihtiyacı bulunmaktadır. Hücrelerimizin hayatının idamesi için temel enerji kaynağı olan ve herhangi bir alternatifi bulunmayan ATP molekülüne ihtiyaç vardır. Rabbimiz, Hayy ve Kayyum isimlerinin bir tecellisi ile hayatımızın idamesi açısından çok ehemmiyetli olan bu molekülü vazifelendirmiştir. Bu molekül karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor atomlarının belli oranlarda ve özel bir şekilde birleşmesinden oluşmaktadır (Resim 1). ATP molekülü vücudumuzda depolanmamakta ve gerekli maddeler kullanılarak devamlı olarak üretilmektedir. Bu üretimin durması halinde mevcut ATP moleküllerinin 6 saniye içinde tükeneceği hesap edilmektedir.

Bu kıymetli molekülün üretilmesi, onun hammaddelerinin temini ve çeşitli işlemlerden geçirilmesi bizim irade ve kudretimize bırakılmış olsaydı bunu başaramazdık ve ömrümüz 6 saniyede sona ererdi. Rabbimiz Rahman, Rezzak, Kerim gibi güzel isimlerinin bir tecellisi olarak tüm yarattıklarına ihtiyaçları olan rızkı tam zamanında ve yeterli miktarda ulaştırmaktadır. Bir diğer deyişle ihtiyacımız olan rızkımız Rabbimizin taahhüdü altındadır.

Dikkate değer başka bir husus da ATP molekülünün vücudumuzun bir yerinde üretilip hücrelerimize gelişigüzel dağıtılmamasıdır. Bilakis ATP molekülü ihtiyacı olan tüm hücrelere tam zamanında ulaştırılmaktadır. Bu durum Rabbimizin Habîr, Alîm, Kadîr gibi isimlerinin tüm hücrelerimiz üzerinde sürekli tecelli ettiğini göstermektedir.

Böylece bizleri bir anlığına bile kendi başımıza bırakmayan Rabbimiz, küçük unsurlara büyük işler yaptırmakla yüce kudretini göstermektedir. ATP molekülü adeta lisan-ı haliyle “Rızkınız Rabbi Rahîm’imizin taahhüdü altındadır. Siz bu hususta endişe etmeyin. Asıl vazifeniz olan kulluğunuza ehemmiyet verin ve her ihtiyacınız için ancak O’na teveccüh edin ve ancak O’ndan bekleyin.” demektedir.

Resim 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir