Clicky

Müstakbel İslamistan (Yeni Avrupa’ya)

Mehmet Soylu

Ahmed İhsan Genç’in, “Müstakbel İslamistan (Yeni Avrupa’ya)” adında Avrupa’ya yazmış olduğu şiirin şerhidir.

Yeni Avrupa’ya

Müjde verdi İslam’ın büyükleri

Sulhun güvercinleri kapladı gökleri

Felsefeler dökülürken yırtık pırtık

Materyalizmin iflasını gör artık

Tıkanır mikrop üreten delikler

Son bulsun her türlü kölelikler

Değmesin istemem sana bir ok

Şimdi maziden sana kınanma yok

Üst yapıların var alt yapıların var

Gümrüklerin var kapıların var

Atölyelerin var fabrikaların var

Sahip çıkılmış kucaklanmış vatanın var

Okuyanların var okutanların var

Düşersen bırakmayıp tutanın var

Seni atınlarla tartanın var

Karıştıranların olsa da araştıranların var

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Ekilenler faydalı olmuş eski AKIN’da

Nurlanacaksın pek yakında

Sana kendi yurdum kendi vatanım gibi bakıyorum

Saçlarına çiçekler takıyorum

Artık seni anlıyorum rahatlıkla okuyorum

Bulvarlarında yollarında yürüyorum

Dağlarına iftiharla çıkıyorum

Geleceğini görüyorum

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Olur mu yıllarca tepmişsin nimeti

Işıksız ülkenin var mı kıymeti

Şaşkınlık uğrunda dökme terini

Haydi, gel gel koşarak al yerini

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Hidayetin gülleriyle dolacak bahçelerin

Her zaman semaya kalkacak ellerin

Sema-yı rahmetten indi

Yeniden dünyaya döndü

İsa (a.s) Muhammedî (a.s) oldu

Melekût sevinçle doldu

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Nâkusun zangocu öldü

Meryem’in masumu güldü

Kırılmadan darılmadan vurulmadan

Hem de hiç yorulmadan

Sana tuzak kurulmadan

Mamurelerin harap olmadan

Künyen kimliğin sorulmadan

Binlerle minaralerinden birden

Yer gök dolacak “Tekbir”lerden

Londra’dan Roma’dan Paris’ten Berlin’den

Ezanların okunacak

Yeniden doğuyorsun ismin konacak

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Çöplerini süpür kirlerini temizle

Kıyama duracaksın nurlu bir yüzle

Şarkta Garpta duyulacak

Herkes imama uyacak

Hazır ol şehadet getireceksin

Rüyada görmediğini göreceksin

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Doğuyor yepyeni bir İSLAMİSTAN

Bir baharistan bir gülistan bir bustan

Ahmed İhsan Genç, 29.03.1988, Göztepe

 

 

Müjde verdi İslam’ın büyükleri

İslam kaynaklarında ileride olacak büyük fetihlere dair müjdeler ve işaretler vardır. İstanbul’un Peygamberin müjdesiyle fethi bunlardan birisidir. Bunun gibi ileride İslam, Dünya’nın her yanına yayılacaktır. Avrupa da bundan nasibini alacaktır.

Sulhun güvercinleri kapladı gökleri

Ahirzamanda vukua gelecek en büyük hadise olan Mehdiyyetin zuhurunun en birinci alameti yeryüzünde sulhun yaygınlaşması olacaktır. Günümüzde barışa ve sulhun güçlenmesine yardım eden kurum ve kuruluşların yaygınlaşması Mehdiyyet cereyan gücünün arttığının göstergesidir.

Felsefeler dökülürken yırtık pırtık

Materyalizmin iflasını gör artık

Kur’an’ın manevî i’câzı karşısında materyalizm ve ona dayalı felsefeler tükenir, o felsefelerin takipçileri artık o felsefelerin kendilerine bir fayda sağlamayacağını anlar. Hak ve hakikat arayışı güçlenir, Kur’an’a yönelirler.

Tıkanır mikrop üreten delikler

Son bulsun her türlü kölelikler

İnsanlığın huzursuzluğu ve mutsuzluğu için çalışan şer odakları güçlerini kaybetmeye başlar. İnsanoğlu, kendisini köleleştiren maddeci ve baskıcı sistemlerden kendisini kurtarır, iman ve İslam ile gerçek hürriyetlerine kavuşmaya başlarlar.

Değmesin istemem sana bir ok

Şimdi maziden sana kınanma yok

Avrupa artık benim memleketim ve yurdumdur. Ona artık düşman gözüyle bakmam ve ona bir ok değmesini bile istemem. Avrupa’nın geçmişte işlemiş olduğu büyük suçlar ve cinayetleri için artık onu suçlamam. Onu İslam ile yeniden ihya etmeye çalışırım.

Üst yapıların var alt yapıların var

Gümrüklerin var kapıların var

Atölyelerin var fabrikaların var

Sen, ey Avrupa! Kurduğun medeniyet her türlü teknolojik, bilimsel imkanlarla donatılmıştır. Orada fabrikaların, atölyelerin ve türlü imkanlarınla donatılmışsın.  Benim seni yıkıp yeni baştan bir medeniyet inşa etmeme gerek yok… Bunun yerine hazır olan medeniyetin batıl kısımlarını temizler ve yerine Hak olanı ikame ederim.

Sahip çıkılmış kucaklanmış vatanın var

Avrupa, sen ülkeni güçlü kanunlar ve sistemler ile korumaya almışsın. Kişilerin keyfi uygulamalarıyla vatanına ve halkına zarar vermesine izin vermiyorsun.

Okuyanların var okutanların var

Sen okumaya, öğrenmeye ilme ve bilime değer veriyorsun.

Düşersen bırakmayıp tutanın var

Sen düştüğün zaman seni bundan koruyacak çevreleri ve diplomasiyi elde etmişsin.

Seni altınlarla tartanın var

O kadar değerlisin ki, değerin ancak altınlarla tartılabilir.

Karıştıranların olsa da araştıranların var

Hakk’ın içine batılı karıştırıp insanları yanlış yönlendiren kimselerin olduğu doğrudur, ama içinde Hak ve Hakikate meftun kimseler doğruyu bulup ortaya koyabiliyorlar.

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Yakında sen bütün bu batıllarından kurtulacak ve İslam’la kucaklaşacaksın. İman ve İslamiyet’in yeni yurdu sen olacaksın.

Ekilenler faydalı olmuş eski AKIN’da

Nurlanacaksın pek yakında

Eskilerin seni fethetmek için giriştiği türlü yollar, çabalar ve gayretlerin hiç birisi boşa gitmemiştir. Onların gayretleri senin gelecekteki nurlanmana yardımcı olmuştur, Allah o eskilerin çabalarını da bu büyük fetihten hissedar eder.

Sana kendi yurdum kendi vatanım gibi bakıyorum

Saçlarına çiçekler takıyorum

Sen artık benim yeni yurdum ve vatanımsın. Benden sana asla zarar gelmez. Bu duygumdaki samimiyeti göstermek için saçlarına çiçekler takıyorum.

Artık seni anlıyorum rahatlıkla okuyorum

Bulvarlarında yollarında yürüyorum

Dağlarına iftiharla çıkıyorum

Geleceğini görüyorum

Eskiden seni anlayamaz, bir düşman gibi bakardım. Bulvarlarında yürürken çekinerek yürür dağlarına korkarak bakardım. Artık öyle değil, geleceğinde İslam ile ve Kur’an ile kucaklaşmanı görüyorum.                  

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Olur mu yıllarca tepmişsin nimeti

Işıksız ülkenin var mı kıymeti

Şaşkınlık uğrunda dökme terini

Haydi, gel gel koşarak al yerini

Medeniyet ve terakki namına kat ettiğin bunca yol ve birikim, eğer ışık olmazsa kıymeti kalmaz. Onu kıymetlendirecek ışık, İman ve Kur’an nurudur. Bunca yıldır bu nura uzak kalmışsın. O Nur ile kucaklaşmassan say ve çalışman geçici ve menfaatsiz kalır. Haydi, geç kalma daha fazla, koş ve İslam’ın şan ve şeref dolu sayfasında sana ayrılmış olan yeri al.

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Hidayetin gülleriyle dolacak bahçele

Her zaman semaya kalkacak ellerin

Senin gençlerin ve halkın ihtida edecek ve bahçelerin bu hidayet gülleriyle dolacak. Bunun şükür ve sevinciyle ellerin her daim semalara kalkacak.

Sema-yı rahmetten indi

Yeniden dünyaya döndü

İsa (a.s) Muhammedî (a.s) oldu

Melekut sevinçle doldu

İsa aleyhissalam rahmet semalarından nüzul edecek, Muhammed Aleyhisselem’ın dini ile amel edecek. Bunu ise açıkça ancak melekut sakinleri ile basiret ve iman gözü açık kimseler müşahade edebilecektir/etmişlerdir.

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Nâkusun zangocu öldü

Meryem’in masumu güldü

Batı ve Hristiyanlık, batıl inanışlarından ve teslisten kurtulacak. Tevhid-i Hakiki zuhur edecek.  Buna ise en çok kendisine iftira atılan Meryem annemiz (as) ile şeriatı tahrif edilen ve Allah’ın oğlu olduğu iddia edilen İsa aleyhisselam Efendi’miz sevinecek.

Kırılmadan darılmadan vurulmadan

Hem de hiç yorulmadan

Sana tuzak kurulmadan

Mamurelerin harap olmadan

Künyen kimliğin sorulmadan

Binlerle minarelerinden birden

Yer gök dolacak “Tekbir”lerden

Londra’dan Roma’dan Paris’ten Berlin’den

Ezanların okunacak

Yeniden doğuyorsun ismin konacak

Ahir zamanda zuhur edilecek bu en büyük fetih hadisesi, katiyyen güç ve şiddet kullanarak, coğrafyalar işgal edilerek olmayacak. Bu büyük fetih için ordular birbirine girmeyecek. Sana tuzak kurulmak zorunda kalınmayacak. Sen kendi iradenle ona koşacaksın. Medeniyetin için inşa ettiğin binaların, mamurelerin harap olmayacak. Ama Avrupa’nın muhtelif yerlerinden İslam’ın en mühim şeairlerinden olan ezanlar her yerden okunacak duyulacak. Yani sen bir İslam beldesi olacaksın. Yeni bir doğuşla yeniden doğacak ve adını değiştireceksin.

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Çöplerini süpür kirlerini temizle

Kıyama duracaksın nurlu bir yüzle

Şarkta Garpta duyulacak

Herkes imama uyacak

Hazır ol şehadet getireceksin

Rüyada görmediğini göreceksin

İhtida edecek kimse nasıl önce manevi ve bedeni bir temizlik yapar, gusleder. Sen de öylece hazırlan ve kirlerinden, batıl inanışlarından vazgeç. Çünkü sen okunan bu ezanlarla kıyama duracaksın. Şark ve Garp, bütün coğrafyalar huzur ve barış içinde İmama (yani o zat-ı nuranîye) uyacak. Onun iman, tevhid ve şefkat üzere olan mesleğine ittiba edecek ve şehadet getirecekler.

Yakında sen de benim yurdum olacaksın

Ebediyyen öyle kalacaksın

Doğuyor yepyeni bir İSLAMİSTAN

Bir baharistan, bir gülistan, bir bustan

Bu büyük hadise çok uzak olmayan bir gelecekte, perde altında sırlı bir şekilde gerçekleşecek. Oranın adı İslamistan olacak. Orası bahar, gül ve bahçelerin diyarı olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir