Clicky

Talih Kuşu

Üzerine büyük bir nimet isabet eden kimseleri tarif etmek için “başına talih kuşu kondu” deriz. Ahir zamanın en dehşetli musibetleri, hastalıkları ve maddi-manevi sıkıntılarıyla boğuşan çağımızın aciz insanının da başına talih kuşu konmuştur.

Onlar, Bediüzzaman gibi bir âlimin elinde azîm bir mevhibe-i Rabbaniye olarak zuhur eden ve o asrın karanlıklarını nuruyla aydınlatan Risale-i Nur gibi bir eserle çağdaş olmuşlardır. Kur’an-ı Azîmin mana ve feyiz okyanuslarından istifadenin muslukları onların zamanında ilahi bir yardım olarak sonuna kadar açılmıştır.

Önceki bin yılın müceddidi olan İmam-ı Rabbani (k.s.) Hazretlerinin müjde verdiği, ahir zamanda, o zâtın teşrifi ile açılacak velayet-i kübra feyizlerinden ve kâinatın Efendisinin sünnetinin nurundan istifade tekrar mümkün hale gelmiştir.

O zat kitabında şöyle der: “Kur’an’ın feyzine istinaden derim ki…” Evet, onun ağzından dökülen kelimeler beşerî bir ilime, bir kitaba veya kendinden önceki bir âlimin müktesebine istinat etmez. Onun sözleri, Kur’an’ın sonsuz mana okyanusunun derinliklerinden çıkarılmış, daha önce eşi ve benzeri söylenmemiş derecede güzel cevherlerdir.

O zatın eseri ile meşgul olana ne mutlu.. O zatın açtığı ve Risale-i Nur gibi muhteşem ve cadde-i kübra-yı Kur’aniye olan yoldan yürüyenlere ne mutlu.. Sahabe, tabiin, ve tebe-i tabiin zamanlarından sonra tekrar ümmetin istifadesine açılan velayet-i kübra feyizlerinden kana kana içene ne mutlu..

O muhteşem eseri, birkaç samimi mümin arkadaşı ile mütalaa edip ruhunu, kalbini dehşetlerden kurtaranlara ne mutlu.. Ne mutlu o kimseyle arkadaş olana, yoldaş olana, dost olana, talebe olana…

Asrımız sair asırlara karşı iftihar edebilir, çünkü BEDİÜZZAMAN’la yaşamıştır. Mâlumdur ki mekânı da zamanı da şereflendiren içindekilerdir.

Kuş Sütü / Ahmed İhsan Genç

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir