Clicky

Bir Ramazan Mektubu

Değerli kardeşim ve kıymetli kardeşlerim ve kudsîliklere karşı kalpleri çok müteyakkız olan, ruhen mana âleminin okyanuslarına dalabilen İslâm milletinin müteyakkız nesilleri,

Sizleri şu mübarek kudsî Cuma günü şehr-i Şaban’ın son Cumasında hürmet ve sevgilerimle selâmlıyorum, dualar ediyorum, dualarınızı bekliyorum. Hemen şu saatlerden itibaren teşrifine muntazır bulunduğumuz nurlarını ta cemâl âleminden, cennet canibinden, semalar memleketinden üzerimize serpmekte zâhiren ve bâtınen bizleri kuşatmakta olan, Hazret-i Ramazan’ın teşrifiyle tebrik ediyorum. Bu Ramazan ki akıl ve şuur sahibi bir mü’mini nasıl manevî bir sekranlığa itmez? Masum çocukların masumane sevinçleri içinde tef çalarak oynadıkları gibi bütün letâifimle sevinçli bir zıplayış içine giriyorum, sizleri de böyle görüyorum.

Şeyatinin bağlanmasıyla rahmet kapılarının büsbütün açılması ile kim bilir tespit ve izahına gücümüz yetmeyen ne kadar fütuhatlara müyesser olacağız. Şimdi ibretli nazarlar ile bakalım. Koca şeytanları (cinnileri) bağlanmış insî şeyatin ne kadar şaşkınlıklara düşecekler, çünkü ehl-i imanın ve de İslâm’ın dünya hayatı içinde hidayete ermek hadisesinden sonra en azîm bayramı mevsimine giriliyor. Sizlerin yüksek irfanlarınızla bu ilahî bayramın şevk ve neşesini doyasıya yaşarken etrafınızda olan ulaşabildiğiniz kardeşlerinizi böyle bir bayramın sevinci içinde kucaklamanızı tavsiye ve temenni
ederim. Ben kendi hesabıma bugünlere ulaşabildiğime mazhar-ı Ramazan olabildiğime
saim ve kaim olarak Rabb’ime tazim ediyorum, minnettar oluyorum.
Bilvesile sizleri tekrar selâmlıyorum.
Kardeşiniz
AHMED İHSAN GENÇ

22.09.2006

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir