Clicky

Sırr-ı Ramazan

Ramazan-ı şerifin sırrına eresi,

Tecelli-i  cemal-i rahmetten doyası,

Cennet sofralarında iftar edesi,

Resulullahın elinden Kevser içesi kardeşim,

Gel… Seninle beraber Rabbımızı tekbir edelim, tazim edelim, tesbih edelim, tehlil edelim, tezkir edelim, tenzih edelim, tahmid edelim… Divan-ı kibriyasında el bağlayalım, gözyaşlarıyla şükür secdelerine kapanalım.

Şu mübarek ve muhterem şuhur-u selase (üç aylar) öncesinden her gün, her namaz sonrası dualarımızda okumaya başladığımız hatta bugünlere kadar devam ettiğimiz;

“Allahümme bariklena fi  recebe ve şa’ban ve belliğna ramazan vahtimlena bil iman ve yessirlena bir Kur’an”  dileklerimiz indallah müstecap oldu… Makbul dualar sınıfına girdi, muhterem, sevgili ve sevimli ümmet-i merhume ile ihlaslı teslimiyetli kardeşlerimizle istediğimiz, beklediğimiz nurlu, feyizli günlere ve gecelere ulaştık.

Bu büyük mazhariyetten sizi, çok sevdiğim kardeşlerimi, Ramazanı ramazan bilip, onu sevinçle karşılayan milyar nüfustan ziyade olan müminleri, Müslümanları ruh-u canımla tebrik ediyorum. Rahman-ı  Zülcemal ihyasına bizleri muvaffak kılsın, tamamına erdirsin. Emsal-i kesiresinin şuurla, salahatla, muvaffakiyetle bayramlarını yapalım…

Ramazanlarda, sıyamlarda daha çok sevdiğim kardeşim,

Ramazan, herkesçe malumdur ki şehrayin-i ilahîdir…

Ramazan, mah-ı KUR’AN

Ramazan, mah-ı Sıyam

Ramazan, mah-ı Gufran

Ramazan, mah-ı NUR

Ramazan, mah-ı Şefaat

Ramazan, mah-ı Rahmet

Ramazan, mah-ı İnayet

Ramazan mah-ı Kadr

Ramazan mah-ı Ruh

Ramazan, mah-ı Azamettir.

Ramazan, içinde bin aydan daha hayırlı olan gece ile dolduğu gibi her saati de ibadetle geçen bir ay gibidir.

Ramazanlarda KUR’AN daha başka türlü okunur ve anlaşılır. O günler güneş, binler güneş gibi parlar…

Ramazanlarda, arz semasına kadar meleklerle, ruhlarla dolu olmayan bir nokta var mı?.. diye soruyorum.

Ramazan, ilk teravih ile başlayıp son iftarla selamladığımız (komple) bir bütün namaz gibidir. Her mü’min, her abid, her saim devamlı huzur-u Rahmandadır.

Ramazanda, şeytanlar bağlı, maaliyat müştakları yüce ruhların yolları, ufukları Arşullaha kadar açıktır. Her an miraç edilebilir.

Ramazanda, Habibullah (SAV) ağuşunu açmış olarak mübarek ruhlarıyla ümmetini ziyarete gelir… İftar ve sahur sofralarında kalblerimizin kapısını açarak O’nun teşrifine hazır olmalıyız.

Ramazanda, Hazret-i KUR’AN mahsus merasimiyle yeniden, yeryüzüne indirilir de taravetini hissettirir. Mü’min ruhlarla yer melekleri O’nu karşılarlar. Ulülazm meleklerle semaların meleklerinin iştirakiyle indirilir.

Ramazanda bu fani âlem bir nevi cennetleşir.

Ramazanda Cemal-i ilahinin cilveleriyle her şey başka bir güzelliğe bürünür, belki bazı gözlere görünür.

Ramazanı, Ramazan olarak idrak etmiş bir mü’mine Ramazan yeter…

Ramazanın her günleri eyyam-ı saadettir.

Ramazanın her gecesi  leyle-i  iyd’dir (bayramdır)

Ramazan için bazı ulema “ismullah”tır demişler.

Ramazanda tecelli-i azam vardır. Leyle-i Kadir’de Cenâb-ı Hak o geceyi tecelli-i Zata mazhar kılarak şereflendirir deniliyor.

Ramazanın arkasında bayram bulunması  O’nun  içinde yapılan umum ibadetlerin makbuliyetinin müjdesi ve delilidir.

Muhterem ve Mübarek kardeşim,

Bu mektubumu üç aylardan daha önce yazmak istiyordum, çok ihmal ettim. Dün leyle-i Berat (berat gecesi) içinde karar verdim. Bugün de yazıyorum. Çok geniş, mufassal yazmak düşünürken yapamadım. Üstad (ra) hazretlerinin güzel tebrik namelerinden bir parça ile bitiriyorum.

“Aziz, sıdık kardeşim,

Evvela; sizin leyle-i beratınızı ve gelecek bayramınızı tebrik  eder ve bu gelecek leyle-i kadri hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i amalinize böyle geçmesini  Cenab-ı Hak’dan niyaz ediyoruz ve böylece bayrama kadar,

“Allahümmecal leylete kadrina fi hazar-ramazan hayran min elfi şehrin lena veli talelebetir resailin-Nuris-sadikîn”  duasını etmeye niyet ettik.”

Baki selam ve dua…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir