Clicky

Tevafuk

Şiir / Ahmed İhsan Genç

Tevafuk

Hadisat-ı âlem başıboş değil

Başıboşluk ile başı hoş değil

Tesadüfe asla etmez tesadüf

Tesadüfe mahkûm olmuş iş değil

****

Her şey intizamlı her şey denginde

Her şey güzelliğin güzel renginde

Her şey ölçülüdür her şey biçili

Tatlısı tatlıdır acı acılı

****

Şuun eden ne var bunun içinde

Onun kabzasında kanun içinde

Cilvelerde bile tesadüf olmaz

Yol kapalı tesadüfen bulunmaz

****

Kesif bir ahenkle intizam yürür

Kör akla görünmez görenler görür

Muhteva hikmetle dolmuş dopdolu

Bezenmiş sun’ ile ağacın dalı

****

Yaprakla kundaklı bence her gonca

İhtimam kucaklar hemen doğunca

Kör tesadüf görmez ona verilmez

Körler pazarında sergi serilmez

****

İbretle nazar kıl bir bir incele

Tesadüfen ne verilmiş bir ele

Tesadüfen sütü vermez bir koyun

Tesadüfe terkedilmez bir oyun

****

Her şeyler bir şeyle tevafuk eder

Kudretle halk eden muvafık eder

İman et tevfike muvaffak kılsın

İnsan eller açsın ihsanı bulsun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir