Clicky

RABBİM

Ahmed İhsan Genç /KUŞ SÜTÜ

 • Rabbimi bilmezdim. (Nereden bilecektim ki? Henüz varlık ve vücûd aleminde değildim.) O beni biliyordu… O’nun ilmi içinde gizli idim. En güzel sîret, en güzel sûret, en güzel sıfatlarla yarattı. Kusursuz en mükemmel yarattı. Bâtından zahire çıkardı…
 • Benim diyebileceğim neyim var ki? Yürüyen ayaklarım O’ndan, tutan ellerim O’ndan, gören gözlerim O’ndan, konuşan dilim O’ndan, düşünen aklım O’ndan, titreyen kalbim O’ndan…
 • Ruhum O’nun emridir… Hayâta mazhar kılan O’dur.
 • İmanla, hidâyetle güçlendiren İslâm’la şereflendiren O’dur.
 • Efendim’i bana İMAM yaptı… Üzerine vahyini indirdi… Eline kitabullahı verdi… Beni O elimden tuttu.. Rabbim beni O’nun izi üzerinde yürüt.
 • Benim için düşünmeyi, anlamayı, kendisine yakınlaşmayı, emrine itaatı, indinde İSLAM olan din ile yaşamayı kolaylaştırdı…
 • Bana her fırsatta huzuruna çıkmayı, divanında durmayı, ubûdiyetimi, tazimimi takdim etmeyi âsan eyledi.
 • Bana sevmeği sevdirdi, sevdiklerini sevdirdi… Başta Habibullahı sevdirdi…
 • Güneşleri âlemimde doğdurdu, yıldızları üzerimde parlattı…
 • O’nun yardımıyla felsefelere kapılmadım, bâtıllara çakılmadım…
 • Bana manevî güneşimize, manevî yıldızlarımıza yakınlığı da nasib etti…
 • Bana ömür boyunca acziyetimi, zaafımı derk ettirdi.. Kibir ve enaniyetten muhafaza buyurdu…
 • Bana Muhammedilik tâcını giydirdi.. Takva libas bürünmek yolunu gösterdi…
 • Bana hükmüne, kaderine rıza ve teslimiyeti öğretti…
 • Bana en değerli sarmayemi, imanımı tekemmül ettirmek, ilm-i nâfi kazanmak, marifetullahdan hissedar olmak için sarf ettirdi…
 • Benim için hayır dileyen Rabbim, hayırlıların kafilesi ile beraber hayırlar üzerine sevketti…
 • Musibetlerin şiddetine karşı O’ndan yardım görüyorum şikâyet etmeyip sabrediyorum, şükrediyorum. Çünkü O’ndandır. O abes işlemekten münezzehtir. Demek bana gelen bütün musibetlerde rahmetler, hayırlar var…
 • Dünyadan istiğna edebilirsen O’nun yardımıyla olacak…
 • Muhabbetimi kalbine koydu, kendisinden gayrı korkulardan korkmayı üzerimden kaldırdı… Ölüm de gelecekse kapılarım açık, bekliyorum…
 • Zorlukları aşabilmeyi benim için kolaylaştıran O’dur.. Başka kim olabilir ki? Kimin zatî bir gücü var ?..
 • “ALLAH.. ALLAH..” diye canı çıkası, Hüsn-ü akıbetle dünyadan ayrılası İhsan da her şeyin O’ndan olduğunu anlayamadı mı?..
 • Hedef olan kalplere oklarını O atıyor.. Sözlerimdeki zengin mefhumları O ilham buyuruyor, kelime kelime hikmet incilerini O bana dizdiriyor.
 • O’ndan, O’ndan, O’ndan ne varsa O’ndan.. O’ndan değilse kimden?..
 • Kalbime zikrini yerleştirir, dilimde tesbihi var, fikrimde marifeti O’ndan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir