Clicky

Bir Kardeşlik Mektubu

Esselamu aleykum ve Rahmetullah.. “Huvallahullezi la ilahe illa hu alimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahim” ayetinden bir lem’a…

Reşha

Bir damlacık olduğumu hor görme, içimde denizi yutmak arzusunu büyütüyorum Kuş Sütü Bismillahirrahmanirrahim Geçenlerde bir kardeşime…

İhlas-ı Tam

Bismillahirrahmanirrahim “Vallahu alimün hakîm” ayetinin; Nurlarından istimdat ile “Bismillahi ya Fettah” diye başlayalım hayat-ı ubudiyetimizin sıhhatine…

Kurbiyet

Nefsimi yenemiyorum küsüyorum… Bana küsenler de  nefisleriyle problemli olabilir.. İyi ki müjdelenen cennette küsmek yok… Kuş…

Muhabbet

Bismillahirrahmanirrahim 24.cü Mektub’u okuyorum. Kısaca; “Madem Rabbimiz yarattığı her bir mahlûkunu severek yaratıyor. Bunca musibetlere, hastalıklara,…

Kardeşliğimiz Aynasında Zuhur Eden Güzellik

Bismillahirrahmanirrahim. Mahza güzel olan bir Sahibimiz, Seyyidimiz (c.c) var. O seyyidimizin güzelliklerini gösteren sınırsız tecelliyat ayineleri…