Clicky

İhlas

 • Kardeşlerim, dünya hayatınızda, manevî hayatınızda, işlerinizde birlikte olduğunuz kimselere karşı alttan alttan, gizli gizli, hileli fiil ve düşüncelere uzak durunuz. Aksi halde cereyana çarpılmış, kömüre dönmüş olanlar gibi mahvolursunuz.. seçtiğiniz yol ile daha fonksiyonel bir yere varamazsınız.. en önemsiz işlerde de ihlas gücünden faydalanmalıyız.. küçük işlerin de ihlaslı yapılmasına ihtiyaç var.

08.04.2013

 • Ne dünyacılardan, ne uhrevilerden kimseye geçici bir menfaatin için (ihlassızca) plan kurup yaklaşmaya çalışmayasın!.. Umduğun gibi olmaz. Senden kaynaklanan sebeplerle bir şey elde edemezsin.

 05.03.2013

 • Asrî mücahidînin silahları; Kur’an’ın elmas kılıncı, kemâl-i ihlas, sadakat, vefa, takva, marifet-i esmaiyedir.. herhalde maddî-manevî istiğnadır.

05.11.2013

 • Kendin için, ümmet için, insanlık için ulûm-u îmaniye iste!.. Salâhat iste!.. Takvâyı kazanmaya çalış, ihlaslı ol!.. Ma’lumat taciri, havâdis pazarcısı, makam, rütbe müşterisi olma.. Dünya pehlivanlığına soyunma!..

06.05.2014

 • Nurlardan istifade ile manevî makam ve rütbeler elde etmeye çalışmak, tam bir ihlas kahramanlığına ters düşer.. sakınılması lazım.

 13.03.2013

 • Evliyalığın çoğu (nübüvvete ait velayet dışında) ihlasa dayalı salihâttan hâsıl olmuş muktesebdir.

 14.10.2015

 • İnsan, manevî âlemde, metafizik dünyasında ünvanlarla kazanacak değildir. Belki kuvvetli iman, takva, salihat ve ihlas neticesi ünvanlara da sahip olabilir.

24.01.2012

 • Kendi ihtiyarınızla (başkalarının taklidinden, telkininden uzak) şükrünüzü, hamdinizi, tezkirinizi, tesbihinizi artırınız. Bunlar cennet-i bâkiyenizin sofralarında taamınız, kendi cennetinizin ağaçlarında meyveler olacaklardır. Tatlarını sizin ihlas ve şevkinizden alacaklardır.

29.11.2018

 • Kardeşim, nefsinden gelen iğva ve tekliflere dikkat et!.. Kimse bir başkasını iteliyerek, öteleyerek onun yerini alamaz, bilâkis kendi yerini de kaybeder. Çünkü yaptığı veya yapacağı münafi-i ihlastır. Maneviyât âlemi gayet vâsidir, izdiham yoktur. Her insana istidadına uygun büyük, özel bir cennet var. Hem de başkalarını basamak yapmak suçtur. Sen kendine taksim olunan kemâline namzetsin…

15.11.2018

 • Nur okyanusunun maharetli, ihlaslı dalgıçları var.. onlar derinliklerden kucak dolusu inciler bularak zenginleşirler.

21.07.2018

 • Seyyidina İSMAİL aleyhisselâmın kemal-i ihlası, babasının bıçağını kesmez etti… 

 26.08.2014

 • Topluluklarda, yakınlarımız, tanıdıklarımız arasında, dava arkadaşlıklarında tanıdığımız kimseler arasında ihlas sırrını anlamamış veya ihlasça zayıf olanlar bulunabilir. Bu durumlarda muhataplardan ihlaslı davranmalarını beklememiz yanlış olur. İhlaslı olunmasını da telkin etmeyi ihlas esaslarına uygun bulmam. İhlasın ifâsını öncelikli olarak kendim için zaruri buluyorum. Başkaları ihlassız iseler beni mes’ul etmez. Bana zararı olmaz.

 05.08.2011

 • Mehdiyet, tahmin edilemeyecek vüs’atte yaygın bir müessesedir. Samimi, dürüst, ihlaslı her mü’min onun dairesi içindedir. Açık veya kapalı, maddî veya manevî Mehdiyetten istifadesi vardır.

 • Ders halkamızda bulunan birkaç kardeşimizin yaptıkları çalışmalar hizmet noktasında dikkat çekiyor, göz dolduruyor. Dua ediyorum ki ihlas cihetinden muvaffak olsunlar, nefislerinin tuzağına düşmesinler.

14.01.2013

 • Arkadaş, seni tanıdığım kadarısıyla bir şeyler olmak, bir yerlere gelmek, dar çevreni genişletmek çabasıyla hız yapıyor, gaza basıyorsun, çok ileriye doğru hamleler içindesin.. iyi de böyle tasannulu, riyalı hareketler, ihlaslı olmaksızın seni veya başkasını büyük hedeflere taşımaz. Ne yapıyorsan hasbilikle olsun.. yalnız ALLAH için olsun.. O’nun rızası için olsun.. bu uyarıları bir küpe gibi kulağında taşı…

 19.03 2013

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir